Промоционална кампания на Moment One for All

100% УДОВЛЕТВОРЕНИ ИЛИ ВИ ВРЪЩАМЕ ПАРИТЕ

Условия:

Moment предоставя възможност на всички потребители сами да се убедят в качеството на Монтажните лепила Moment One for All. 

Всеки клиент може да закупи продукт One for All в периода от 23.04.2018 до 01.07.2018 И в случай, че не остане доволен от неговото качество, ние ще му върнем парите!

За да участвате в Кампанията, е необходимо да: 

1. Закупите продукт на Moment One for All от 23.04.2018 до 01.07.2018г.

2. Използвате между 30% и 70% от продукта според инструкциите 

3. Изпратите преди 15.07.2018г. (дата на пощенското клеймо) на адрес: Хенкел България ЕООД, Завод за строителни смеси, 1289 Мировяне, София област, следното: 

  • Оригиналната опаковка на лепилото Moment One for All, като най-малко 30% и най-много 70% от съдържанието е било употребено
  • Оригиналната фактура или касова бележка, която да удостовери цената и датата на покупка на продукта
  • Писмо с информация за потребителя: име, фамилия, адрес, имейл (ако има такъв), и телефон за връзка
  • Попълнена анкетна форма

След преглеждане на изпратените продукти и документи, ще се свържем с всеки Участник. 

Хенкел България си запазва правото да не възстанови покупната сума на продукта, в случай на явна злоупотреба. 

Продукти

В промоцията участват следните продукти:

  • Moment One for All High Tack
  • Moment One for All Express
  • Moment One for All Crystal

Ако претенциите на Участника са основателни, ние ще му възстановим покупната сума на продукта в срок от 90 дни на посочена от него банкова сметка.