Поправете обувките си с Moment Shoe Glue

Счупено токче или разлепена подметка? Проблеми, които вече може да решите ефективно в домашни условия.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:

Moment Shoe Glue – силно, здраво, прозрачно, контактно лепило.

Стъпка по стъпка:

1

Преди да започнете работа, уверете се, че повърхностите, които ще залепвате, са чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. За целта може да използвате препарат за миене на съдове, ацетон или спирт.

2

Нанесете Moment Shoe Glue обилно и равномерно върху двете повърхности.

3

Преди да слепите частите, оставете разтворителя да се изпари. Времето за изпарение при нормална стайна температура (18 до 25°C) е приблизително 10-15 минути.

4

Притиснете силно двете повърхности една към друга за няколко минути.

5

Лепилото изсъхва до 15 минути и достига крайната си якост до 4 часа след нанасяне.

Съвети:

В зависимост от залепваните повърхности, може да се нуждаете от помощни материали, за да притиснете двете основи. За тази цел може да използвате:

  • Кутия/кофа пълна с пясък
  • Скоби
  • Щипки
  • Лепящи ленти

Понякога може да използвате цианоакрилни лепила (секундни лепила), които ви гарантират моментално залепване. Имайте предвид, че за разлика от Moment Shoe Glue, те не са особено устойчиви на промени в околната среда.