Skip to Content

ЗДРАВЕ
И ОКОЛНА СРЕДА

MOMENT
ТИ ДАВА СИЛА!

Това е обещание, което далеч надхвърля възможността нашите потребители да реализират своите проекти благодарение на висококачествените лепила на Moment. Това също така е и обещание, което отразява отговорността на марката в рамките на Henkel Group, световен лидер в устойчивото развитие, да предоставя на потребителите си продукти, които не съдържат токсични съставки, вредни за здравето и околната среда.

Moment спазва своите обещания. Поради тази причина, ние имаме конкретни и ясни планове зад нашата устойчива стратегия.

На развитите пазари нашата цел е да  предоставим пълното ни портфолио от продукти изцяло без разтворители. Това е предизвикателство за нас, тъй като не искаме да правим компромис с качеството на продуктите. Горди сме да споделим, че днес ние сме постигнали 99% от тази цел. През 2011, например, пуснахме на пазара новото и силно универсално лепило, без разтворители наречено Moment TOTAL (Moment 100%) в цяла Европа.

На развиващите се пазари нашата цел е малко по-различна. Поради нуждите на местните пазари и наличието на локални суровини, нашата цел е да направим достъпно цялото си продуктово портфолио без токсични разтворители, т.е. премахване на всички опасни разтворители от формулата на продуктите. Отново предизвикателна задача, тъй като това е свързано с голяма инвестиция. Горди сме да заявим, че вече сме постигнали нашата цел на 95% в цял свят. Голямо постижение за нас е, че успяхме да премахнем разтворителя „Toluene” от формулата на контактните  лепила по цял свят. До 2014 Moment ще постигне целта си напълно – без повече опасни разтворители в продуктите.