Skip to Content

КОРПОРАТИВНИ ДАННИ

Фирма

Хенкел България ЕООД

ЕИК 203767229

град София, пощ. код 1766,

Бизнес Парк София, Сграда 2, етаж 4

Тел. +359 2 8063900

Факс: +359 2 8063901

Електронна поща: