КОРПОРАТИВНИ ДАННИ

   

Фирма

Хенкел България ЕООД

 

ЕИК 203767229

 

град София, пощ. код 1766,

Бизнес Парк София, Сграда 2, етаж 4

 

Тел. +359 2 8063900

Факс: +359 2 8063901

 

Електронна поща: henkel.lepila@henkel.com